KIROL EGOKITUKO FEDERAZIOAK

GKEF-FGDA
Kirol egokituaren antolaketa eta sustapena bultzatzen duen Gipuzkoako Federazioa

KEEF-FVDA
Kirol egokituaren antolaketa eta sustapena bultzatzen duen Euskadiko Federazioa
http://www.deporteadaptadoeuskadi.org/
FEDDF

Ezgaitasun Fisikoak dituzten Pertsonen Espainiako Kirol Federakundea
http://www.feddf.es/

FEDC bilaketarekin bat datozen irudiak
FEDC
Ezgaitasun bisuala duten pertsonen kirolen federakundea. Kirolen artean mendizaletasuna bere modalitate guztietan sartzen da. 
FEDPC
Garun Perlesia eta Garun Lesioa dituzten Pertsonen Espainiako Kirol Federakundea
http://www.fedpc.org/