BERRIAK-NOTICIAS

BAZKIDE EGIN ZAITEZ - HAZTE SOCIO

 • Izen emate fitxa* (datu pertsonalak, kontu zk., etab.) bete.
 • 3 Argazki.
 • NANen fotokopia.
 • Elbarritasun ziurtagiriaren fotokopia.
 • 18,04 EURO. Sarrera kuota (KUTXAko 2095 5206 02 1061761770 kontuan sartu).
 • 24,04 EURO urtean (4 kuota 6,01 EUROkoak).
 • 18 urtez azpiko pertsonek ez dute sarrera kuota ordaintzen, baina bai urteko kuotak (hiruhilerokoak).

* Fitxa PDF formatuan dago. Artxibo hau behar bezala ikusteko ACROBAT READER instalatua eduki behar duzu. Ez baduzu instalatua www.adobe.com webgunetik jaitsi dezakezu.

Zalantzaren bat izanez gero, deitu KEMENeko 943 270 251 telefonora

----------

 • Rellenar ficha de inscripción* (datos personales, nº cuenta, etc.).
 • 3 Fotografías de carnet.
 • 1 Fotocopia del DNI.
 • 1 Fotocopia del certificado de minusvalía.
 • 18,04 EUROS. Cuota de entrada (ingresar en cuenta 2095 5206 02 1061761770 de KUTXA).
 • 24,04 EUROS Anuales (4 cuotas de 6,01 EUROS).
 • Las personas menores de 18 años no pagan cuota de entrada, sí pagan las cuotas anuales (trimestrales).

* La ficha se encuentra en formato PDF. Para ver este archivo correctamente, necesitará tener instalado el ACROBAT READER. Si no lo tiene instalado, puede descargarlo en www.adobe.com

Ante cualquier duda, llamar al teléfono de KEMEN: 943 270 251